De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) is opgericht op 17 januari 1917. Alle 24 Friese gemeenten zijn lid van de Vereniging van Friese Gemeenten. De Vereniging van Friese Gemeenten houdt zich met name bezig met belangenbehartiging en advisering/dienstverlening. Daarnaast dient de Vereniging van Friese Gemeenten als platformfunctie voor haar leden en vaardigt vertegenwoordigers af in bijvoorbeeld verschillende VNG commissies.

Het secretariaat van de Vereniging van Friese Gemeenten is gehuisvest in Leeuwarden. De volgende medewerkers zijn werkzaam op het secretariaat:

  • Dhr. drs. J. Holwerda, ambtelijk secretaris
  • Mevr. J. Westerman, beleidsondersteuner
  • Mevr. A. Zijlstra, beleidsondersteuner
  • Mevr. V. Glas, allround medewerker bestuursbureau

Agenda

Raadsledencarrousel
10-09-2018

Portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen
27-09-2018

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten