Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) 31 oktober a.s.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering 31 oktober a.s.

De BALV van de VFG vindt op dinsdagavond 31 oktober a.s. vanaf 19.30 uur plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Naast een aantal huishoudelijke zaken staan er voor deze BALV ook weer een aantal interessante onderwerpen op de agenda.

Zo zult u door Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG, worden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in Den Haag en in het bijzonder de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe kabinet. Daarnaast staat er voor deze BALV ook weer een actueel thema centraal om met elkaar over van gedachten te wisselen. Het centrale thema is deze keer:

In gesprek met het College van Gedeputeerde Staten (GS)

Tijdens de ALV van 27 oktober 2015 was het gehele college van Gedeputeerde Staten (GS) te gast om zich aan u voor te stellen en verschillende thema’s uit het Coalitieakkoord en de bijbehorende Uitvoeringsagenda “mei elkenien, foar elkenien” te presenteren. Nu halverwege de collegeperiode is het tijd om een tussenbalans op te maken door met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het staat met de realisering van de voornemens uit het Coalitieakkoord en Uitvoeringsagenda en op welke thema’s er gezamenlijk opgetrokken kan of moet worden richting het nieuwe kabinet.

Na een kort plenair gedeelte kunt u aan verschillende statafels informeel over diverse onderwerpen en thema’s in gesprek gaan met de diverse gedeputeerden.

Uitgenodigd voor deze bijeenkomst zijn:
Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de 24 Friese gemeenten

Uitgenodigd zijn tevens het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, statenleden.

Agenda

Raadsledencarrousel
10-09-2018

Portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen
27-09-2018

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten