Bestuursvergaderingen
 
       
  datum   tijd locatie
  17 januari 2018 10.00 - 12.30 Opsterland
  14 maart 2018 10.00 - 12.30 Waadhoeke
  16 mei 2018 10.00 - 12.30 Dantumadiel
  19 september 2018 10.00 - 12.30 Weststellingwerf
  21 november 2018 10.00 - 12.30 Volgt

Agenda

Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid & Welzijn
08-03-2018

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid & Energie
15-03-2018

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten