dhr. F. Veenstra

Voorzitter


burgemeester gemeente De Fryske Marren


 

dhr. F. van der Heide

Secretaris/penningmeester


griffier gemeente Smallingerland


Portefeuillehouder Aandachtsgebied gemeenteraden en raadsleden

Agenda

Raadsledencarrousel
10-09-2018

Portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen
27-09-2018

 

mevr. P.H. de Graaf

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Dongeradeel


VFG Portefeuillehouder Cultuur

 

mevr. G. Wielinga

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Súdwest-Fryslân


VFG portefeuillehouder Ruimte & Wonen

 

dhr. J.B. Wassink

Algemeen bestuurslid


burgemeester gemeente Terschelling


VFG portefeuillehouder Financiën

 

dhr. R. Sluiter

Algemeen bestuurslid


burgemeester Harlingen


VFG portefeuillehouder Bestuur & Democratie

 

mevr. C. de Pee

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Waadhoeke


VFG portefeuillehouder Economische zaken, Recreatie & Toerisme

 

dhr. J. Zoetendal

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Heerenveen


VFG portefeuillehouder

 

dhr. H. van Gelder

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Leeuwarden


VFG portefeuillehouder Klimaat & Energie

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten