dhr. T.J. van der Zwan

Voorzitter


burgemeester Gemeente Heerenveen


 

dhr. F. van der Heide

Secretaris/penningmeester


griffier gemeente Smallingerland


Portefeuillehouder Aandachtsgebied gemeenteraden en raadsleden

Agenda

Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Veiligheid
25-04-2018

Portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen
31-05-2018

 

mevr. P.H. de Graaf

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Dongeradeel


VFG Portefeuillehouder Cultuur

 

mevr. G. Wielinga

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Súdwest-Fryslân


VFG portefeuillehouder Gezondheid en Welzijn

 

dhr. W. Kooistra

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente Opsterland


VFG portefeuillehouder Onderwijs, Jeugd en Sport, VFG portefeuillehouder Sociaal Domein, VFG portefeuillehouder Werk & Inkomen (waarnemend)

 

dhr. D. Durksz

Algemeen bestuurslid


wethouder gemeente De Fryske Marren


VFG portefeuillehouder Financiën en Middelen

 

dhr. J.B. Wassink

Algemeen bestuurslid


burgemeester gemeente Terschelling


VFG portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten