Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten

Het dagelijks bestuur van de VFG kent 10 leden en komt ca. 5 keer per jaar bijeen op de derde woensdag van de maand. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een bepaalde portefeuille. Ter vergadering worden per portefeuille de lopende zaken besproken. De agenda wordt samengesteld door het VFG bureau in afstemming met de voorzitter. De vergadering van het VFG bestuur vindt bij voorkeur plaats in een gemeentehuis van een Friese gemeente, zodat na afloop een informele ontmoeting tijdens de lunch kan plaatsvinden met het college van de betreffende gemeente.

Friese vertegenwoordigers VNG
  • Het doen van voordrachten ten behoeve van VNG commissies.
  • Het doen van voordrachten voor verschillende (provinciale) bestuurlijke overleggen.

Het uitgangspunt met betrekking tot mandaat en ruimte voor handeling is dat de VFG niet namens, maar voor de Friese gemeenten werkt. De VFG heeft met deze formulering de mogelijkheid om belangen van gemeenten te behartigen en vertegenwoordigers af te vaardigen. In specifieke situaties kan het bestuur na het verwerven van schriftelijke mandaten of toestemmingen namens de Friese gemeenten optreden.

Agenda

Raadsledencarrousel
10-09-2018

Portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen
27-09-2018

© 2017 alle rechten voorbehouden aan VFG, Vereniging Friese Gemeenten